X-Ray CT 2D และ 3D เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ระบบสแกนชิ้นงานเพื่อตรวจสอบความบกพร่อง ความหนา ความพรุน และขนาดชิ้นงาน

Product

 • เครื่องX-Ray CT รุ่น IMAGIX
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • เครื่องX-Ray CT รุ่น X25
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • เครื่องX-Ray CT รุ่น X50
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • เครื่องX-Ray CT รุ่น CXMM-50
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • เครื่องX-Ray CT รุ่น X3000
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • เครื่องX-Ray CT รุ่น X5000
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • เครื่องX-Ray CT รุ่น X6000
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • เครื่องX-Ray CT รุ่น X7000
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • เครื่องX-Ray CT รุ่น X3500 STANDALONE
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • เครื่องX-Ray CT รุ่น X5500 STANDALONE
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • เครื่องX-Ray CT รุ่น X7500 STANDALONE
  0.00 ฿
  0.00 ฿

X Ray NSI เครื่องสแกน 3D

 เครื่อง X-Ray 2D และ 3D เป็น นวัตกรรมใหม่ล่าสุดเป็นระบบสแกนชิ้นงานที่ขึ้นรูปเพื่อตรวจสอบความบกพร่องของชิ้นงานนั้นๆ หรือต้องการตรวจสอบความหนา ความพรุน ขนาดชิ้นงาน เหมาะสำหรับงานประเภท โรงงาน ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทันตกรรม การแพทย์ พลาสติก รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อาหาร โดยแต่ละเครื่องมีขนาดไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า โดยมีตั้งแต่ 2D โดยแสกนเพียงด้านเดียว ซึ่งต้องแสกนแต่ละด้าน และ 3D จะสแกนแบบ 3มิติ ทุกด้าน โดยเพียงครั้งเดียว ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นงานของลูกค้าและความหนาเนื้องานความหนาแน่นของวัสดุ

 สำหรับตัวซอฟแวร์เครื่อง X-Ray ยังสามารถตรวจสอบ ฟังก์ชั่นประมวลผลภาพและการวัดประสิทธิภาพสูงโดยใช้ GPU เพื่อให้สแกนได้รวดเร็วขึ้น โดยขึ้นอยู่กับลำแสง อีกทั้งซอฟแวร์สามารถวิเคราะห์ตามภาพจริงหรือชิ้นส่วนออกมาในเสมือนจริง เช่น ชิ้นงานที่ออกมาเป็นสีฟ้า ก็จะได้ชิ้นงานสีฟ้า เป็นต้น