เครื่องX-Ray CT รุ่น 3D-CT Veda Core

Veda Core
The Veda Core is a Digital Radiography/Computer Tomography system which provides a range of X-Ray energies from 80kV to 160kV. Users can configure the system with a Standard Focus, Mini Focus, or Micro Focus X-Ray tube. This system is ideal for scanning small to midsized parts with our Vi5 CT Reconstruction Platform.

Veda Core คือระบบการถ่ายภาพรังสีดิจิตอล/เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งให้พลังงานรังสีเอกซ์ที่หลากหลายตั้งแต่ 80kV ถึง 160kV ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าระบบด้วยหลอดเอ็กซ์เรย์โฟกัสมาตรฐาน มินิโฟกัส หรือไมโครโฟกัส ระบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสแกนชิ้นส่วนขนาดเล็กถึงขนาดกลางด้วย Vi5 CT Rebuilding Platform ของเรา

Veda Core คือระบบการถ่ายภาพรังสีดิจิตอล/เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งให้พลังงานรังสีเอกซ์ที่หลากหลายตั้งแต่ 80kV ถึง 160kV ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าระบบด้วยหลอดเอ็กซ์เรย์โฟกัสมาตรฐาน มินิโฟกัส หรือไมโครโฟกัส ระบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสแกนชิ้นส่วนขนาดเล็กถึงขนาดกลางด้วย Vi5 CT Rebuilding Platform ของเรา

Cabinet
Length 6'10’/ 2125 mm
Width 3'1'' / 950 mm
Height 6’9” / 2100 mm
Weight 3527 Ibs. / 1600 kg

 

Software
Image Acquisition
    Image Acquisition Software
DR Image Analysis
    Image Analysis Software, ADE™
CT Reconstruction Reconstruction,
    Fan Beam/Cone
    Axial CT, Helical CT, Range Extension CT
CT Artifact Correction
    Scatter, Beam Hardening, Ring Artifact, IAR
CT Analysis & Visualization
    Viewer Software, Volume Graphics
Additonal CT Options
    Avizo, Simpleware, and etc.
VEDA CORE
Up to 160 kV
DR & CT System
Ideal For Small to
Midsized Parts