การทำงานของ Software DICONDE

การถ่ายภาพดิจิตอลและการประเมินผลโดยไม่ทำลายชิ้นงาน (DICONDE)

 

Our efX software is fully DICONDE compliant

อะไรคือซอฟแวร์ DICONDE? ทำไมต้องใช้ซอฟแวร์ DICONDE?
 • รูปแบบไฟล์และการสื่อสารโปรโตคอล
 • การถ่ายภาพดิจิตอลและการประเมินผลแบบไม่ทำลายชิ้นงานด้วยซอฟแวร์ DICOM (เหมาะสำหรับทางการแพทย์)
 • สะดวกสบายด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ผลิต
 • ได้รับตามมาตรฐานสากล ASTM-E2339, E2699, E2738, E2767.
 • Industry standard (non proprietary format):
  • Compatible between vendors (Interoperable)
  • Long term storage
  • Allows for multi-vendor imaging systems
 • Easy retrieval through searching metadata such as Part information, Technique information, User information, Image status, ...
 • Maintains original data quality (full resolution, full dynamic range)
   
ความสามารถในการทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์ป้องกัน HOW TO CHECK FOR VENDOR DICONDE COMPLIANCE?
 • How images and annotations are displayed
 • ข้อมูลชิ้นส่วนและเครื่องจักร
 • ข้อมูลทางเทคนิค
 • สถานะภาพ (accept/reject)
   
NSI SOFTWARE IS DEVELOPED IN HOUSE AND FOCUSED ON NON-DESTRUCTIVE TESTING APPLICATIONS  
 • Produce and view DICONDE compliant files
 • View and export Presentation States (window level, annotation, ...)
 • Communicate with other vendor software (Interoperability) :
  • Communication protocol validated with the following DICONDE Instances: dvtk, GE (Rhythm Review and Archive), Aycan, Fuji, FEI (Avizo), ONIS, ... for both images and Presentation States.
  • Send and receive, search and retrieve, and ability to get searched and retrieved.

 

DICONDE Compliance

Digital Imaging and Communication in Nondestructive Evaluation (DICONDE)

 

Our efX software is fully DICONDE compliant

WHAT IS DICONDE? WHY DICONDE?
 • File format and a communication protocol
 • Digital Imaging and Communication in Non-Destructive Evaluation based on DICOM (Digital COmmunication in Medicine)
 • Facilitates the exchange of information across multiple vendor equipment and system manufacturers
 • Implementation of the ASTM-E2339, E2699, E2738, E2767.
 • Industry standard (non proprietary format):
  • Compatible between vendors (Interoperable)
  • Long term storage
  • Allows for multi-vendor imaging systems
 • Easy retrieval through searching metadata such as Part information, Technique information, User information, Image status, ...
 • Maintains original data quality (full resolution, full dynamic range)
   
INTEROPERABILITY COVERS THE FOLLOWING PROPERTIES HOW TO CHECK FOR VENDOR DICONDE COMPLIANCE?
 • How images and annotations are displayed
 • Part and machine information
 • Technique information
 • Image status (accept/reject)
   
NSI SOFTWARE IS DEVELOPED IN HOUSE AND FOCUSED ON NON-DESTRUCTIVE TESTING APPLICATIONS  
 • Produce and view DICONDE compliant files
 • View and export Presentation States (window level, annotation, ...)
 • Communicate with other vendor software (Interoperability) :
  • Communication protocol validated with the following DICONDE Instances: dvtk, GE (Rhythm Review and Archive), Aycan, Fuji, FEI (Avizo), ONIS, ... for both images and Presentation States.
  • Send and receive, search and retrieve, and ability to get searched and retrieved.

 

Tag : จำหน่ายเครื่องX-Ray,จำหน่ายเครื่อง X-Ray CT, รับสแกนชิ้นงาน,ขายเครื่องสแกน,ขายเครื่องX-Ray,ขายเครื่องX-ray ct,เครื่องสแกน3มิติ คือ, เครื่องตรวจสอบงานด้วยการสแกน,เครื่องX-ray,เครื่องสแกนความบกพร่องชิ้นงาน,เครื่องสแกน2มิติ,เครื่องเอ็กซ์เรย์,เครื่องสแกนเนอร์3มิติ,เครื่องตรวจสอบสแกนชิ้นงาน,เครื่องถ่ายภาพด้วยรังสี,ระบบสแกน 2D,ระบบสแกน 3D,เครื่องตรวจสอบความพรุน,เครื่องสแกนความหนา,เครื่องสแกนขนาดชิ้นงาน,วีดีโอการทำงานสแกนชิ้นงาน,VDO X-Ray CT,efX-DR,efX-CT,DICONDE,IMAGIX,X25,X50,CXMM-50,X3000,X5000,X6000,X7000,X3500,X5500,X7500