เครื่องX-Ray CT รุ่น 3D-CT Veda Flex

Veda Flex

The Veda Flex systems design is perfect for research and development, quality inspection, reverse engineering, and many other things.
VJ Technologies (VJT)’s Veda Core is a DR/CT system ideally suited for small to mid-size objects (ie medical devices, polymer based additive parts, lightweight consumer products and electronics, etc.). Don’t let its sleek and compact look fool you – the Veda Core is powered by VJT’s easy-to-use Vi5 software platform and is capable of achieving voxel sizes under 20µm! This incredibly powerful tool can be setup for automated inspection with optional robotic loading/unloading and can run with 1 or even 0 button pushes. Contact us today to setup a demo and learn how the Veda Core can help you!
 

A Benchtop CT System Providing R&D, Failure Analysis, Reverse Engineering, and Quality Capabilities in Every Lab

 

X‑Ray Imaging
Reimagined
We listen to our customers' problems and work with them to find the right equipment and services assisting them in staying a leader in their field.

The data our reimagined, durable, user friendly, and fashionable systems deliver to our customers leaves them smiling as they show the cutting-edge technology their company has invested in.

เป็นระบบ DR/CT ที่เหมาะสำหรับวัตถุขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนเสริมที่ทำจากโพลีเมอร์ สินค้าอุปโภคบริโภคน้ำหนักเบา และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น) อย่าปล่อยให้รูปลักษณ์ที่ทันสมัยและกะทัดรัดหลอกคุณ – Veda Core ขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ Vi5 ที่ใช้งานง่ายของ VJT และสามารถรองรับขนาด voxel ที่ต่ำกว่า 20µm!

System Specifications

Product Specification
Turntable Rotation   360° Bi-Directional, 34kg capacity
Object Rotate Stage X (L/R) Up to 533 mm travel across the x-ray axis
Object Rotate Stage Z (Mag) Up to 1925 mm travel across the x-ray axis
Detector X (L/R) Up to 533 mm travel
Detector Y (U/D) Up to 889 mm travel
Detector Z (Mag) 355-1244 mm travel
X-Ray Source (U/D) Up to 685 mm travel
Steel Base Manipulator Twin Head Option Available
*Option for Ergonomical Load
System Specifications

 

Cabinet
Length 10’/ 3050 mm
Width 5’5” / 1650 mm
Height 6’8” / 2080 mm
Weight 27T / 24545 kg

 

 

Software
Image Acquisition
    Image Acquisition Software
DR Image Analysis
    Image Analysis Software, ADE™
CT Reconstruction Reconstruction,
    Fan Beam/Cone
    Axial CT, Helical CT, Range Extension CT
CT Artifact Correction
    Scatter, Beam Hardening, Ring Artifact, IAR
CT Analysis & Visualization
    Viewer Software, Volume Graphics
Additonal CT Options
    Avizo, Simpleware, and etc.