เครื่องX-Ray CT รุ่น 3D-CT Veda Pro

VedaPro
The Veda Pro computed tomography and digital radiography system's versatile design allows for inspection of large dense parts and small parts.

เครื่องเอกซเรย์ ระบบดิจิตอล และ ระบบCT
เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม แสกนชิ้นงานขนาดเล็ก และขนาดกลาง

ตรวจเช็คความบกพร่องต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ในชิ้นงานแบบ 3 มิติ
เทคโนโลยี X-Ray CT ให้ผลวิเคราะห์ เชิงลึกที่สมบูรณ์แบบ ในส่วนที่ไม่สามารถมองเห็นภายในของชิ้นงาน วิเคราะห์ ตรวจสอบโครงสร้างต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และไม่ทำลายชิ้นงาน

สามารถวิเคราะห์ สิ่งแปลกปลอม วัสดุเจือปน วัดขนาดชิ้นงาน โพรงอากาศ,รอยแตก, รอยราว และอื่นๆ ที่เกิดจากการบกพร่องของตัวงาน ได้อย่างรวดเร็ว
X-Ray CT 2D และ 3D เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ระบบสแกนชิ้นงานเพื่อตรวจสอบความบกพร่อง ความหนา ความพรุน และขนาดชิ้นงาน

 

Scan Examples

Large Envelope
225kV & 450kV
DR & CT System

 

Scan Examples

 CT Scan of Engine Block  CT Scan of 3D Printed structure  CT Scan of the turbine blade

 Specification

 Large Envelope
225kV & 450kV
DR & CT System

System Specifications

Product Specification
Turntable Rotation   360° Bi-Directional, 34kg capacity
Object Rotate Stage X (L/R) Up to 550 mm travel across the x-ray axis
Object Rotate Stage Z (Mag) Up to 1400 mm travel across the x-ray axis
Detector X (L/R) Up to 600 mm travel
Detector Y (U/D) Up to 900 mm travel
Detector Z (Mag) 1400 mm travel
X-Ray Source (U/D) Up to 950 mm travel
Steel Base Manipulator Daul Source and Dual Detector
*Option for Ergonomical Load
System Specifications

 

Cabinet
Length 7'2’/ 2198 mm
Width 15'1'' / 4600 mm
Height 9’4” / 2850 mm
Weight 27T / 24545 kg

 

 

Software
Image Acquisition
    Image Acquisition Software
DR Image Analysis
    Image Analysis Software, ADE™
CT Reconstruction Reconstruction,
    Fan Beam/Cone
    Axial CT, Helical CT, Range Extension CT
CT Artifact Correction
    Scatter, Beam Hardening, Ring Artifact, IAR
CT Analysis & Visualization
    Viewer Software, Volume Graphics
Additonal CT Options
    Avizo, Simpleware, and etc.