วิเคราะห์การสแกน X-Ray แบบ 2D

บริการสแกน X-Ray แบบ 2D

สแกนรังสีด้วยระบบดิจิตอล

 

บริการของเราใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพ X-ray ที่ล้ำสมัยเพื่อตรวจสอบความบกพร่อง คุณภาพของวัสดุ ออกมาในรูปแบบของแผ่นฟิล์ม 2 มิติ

บริการถ่ายภาพรังสีด้วยระบบดิจิตอลแบบ 2D ของเรา

 

  • วิเคราะห์โครงสร้างผลิตภัณฑ์สามารถตรวจสอบค่าความสมบูรณ์และคุณภาพและส่วนประกอบภายใน
  • สามารถวิเคราะห์ค่าความละเอียดจากทั่วทุกมุมมองของชิ้นงาน
  • ตรวจสอบชิ้นงานของคุณด้วยเครื่อง X-Ray ของคุณได้มองเห็นสิ่งแปลกปลอมอย่างสดๆ
  • ตรวจคัดกรองผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจจับสิ่งปลอมปนและวัสดุแปลกหลอมบนชิ้นงาน
  • And much more.
 

ISG SERVICES ARE AVAILABLE ON AN HOURLY OR PER PROJECT BASIS.

 

Our 2D X-Ray Inspection Process

Contact Sales

By submitting this contact form, you agree to out terms and privacy policy.

Contact

1111111111