เครื่องX-Ray CT รุ่น X3000

รหัสสินค้า : X3000

ราคา

0.00 ฿


0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

เครื่อง X-Ray CT รุ่น X3000


ระบบไดนามิกและแม่นยำ

รุ่น ITK-X3000 เป็นระบบตรวจสอบชิ้นส่วนขนาดเล็กจนไปถึงขนาดใหญ่ เครื่อง X-Ray CT รุ่น ITK-X3000 ยังมีความสามารถใส่ชิ้นงานที่มีน้ำหนัก 75 ปอนด์ หรือ 34 กิโลกรัม ตัวเครื่องยังสามารถหมุนสแกนได้ 360 องศา


ข้อมูลจำเพาะเครื่อง X-Ray CT รุ่น X3000


ความสามารถของระบบ

 • พลังงานX-Ray : 10 kV - 240 kV
 • กำลังขยายสูงสุด : >3000x
 • ความละเอียดสูงสุดของระบบ : ~500 nm
 • เส้นผ่าศุนย์กลาง 19.5 in (50 cm) diameter x 24 in (61 cm) tall nominal part envelope


CT โปรแกรม

 • สร้างประเภท 3 มิติ อย่างรวดเร็ว
 • Comprehensive acquisition, processing and archival program with user-friendly interface
 • ประสิทธิภาพในการสแกนและการวัดประสิทธิภาพสูง
 • สอดคล้อนกับซอฟแวร์ DICONDE
 • Non-proprietary multiple image format
 • สามารถคำนวนหน่วยการวัดได้
 • สามารถสร้างภาพข้อมูลแบบ 3D
 • Optional 4D Computed Tomography
 • ใช้งานร่วมกับซอฟแวร์ vorteX, subpiX, and mosaiX


X-RAY SOURCE

 • ช่วงแรงดันไฟฟ้า : 10 kV - 240 kV
 • กำลังขยายสูงสุด : ~500 nm
 • ประเภทของหลอดไฟ : Nano-focus, Micro-focus, Mini-focus
 • Optional dual tube head configuration


X-RAY การตรวจจับ

 • ประเภทของเครื่องตรวจจับ : หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลจอแบน Flat Panel (DDA)
 • ขนาดหน้าจอตรวจจับ : 16 นิ้ว x 16 นิ้ว หรือ (40 ซม. x 40 ซม.)
 • เกรด Options: Standard, Premium, or ASTM


MANIPULATOR

 • น้ำหนักชิ้นงานสูงสุด : 75 ปอนด์ (34 กิโลกรัม) standard
 • ระยะการเคลื่อนที่ :
 • แนวตั้ง =24 นิ้ว (61 ซม.)
 • แนวนอน (แกน X) = 13 นิ้ว (33 ซม.)
 • การหมุน = 360° ต่อเนื่องกัน
 • ขนาดชิ้นงานที่ใส่ได้ : 19.5 นิ้ว (50 ซม.) ความสูง : 24 นิ้ว (61 ซม.)
 • กระประมวลผลการสแกน ควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างอัตโนมัติ
 • *Also available in a standalone version


ลักษณะภายนอกตู้

 • ขนาดภายนอกตู้ :
 • 103.5 นิ้ว (263 ซม.) ความกว้าง
 • 51.9 นิ้ว (132 ซม.)
 • ความลึก 79 นิ้ว (201 ซม.) สูง
 • (กว้าง x ลึก x สูง)
 • น้ำหนักตู้ : 9500 ปอนด์ (4300 กิโลกรัม)
 • คุณสมบัติของตู้ : มี Port Cable ฝาปิดภายในเป็นประตูเลื่อนกระจกตะกั่วม่านแสงนริภัย
 • วัสดุของตู้สแกนเป็นเหล็กและตะกั่ว
 • Meets or exceeds 21 CFR 1020.40 and EN 61010-2-091 2012
 • มีระบบการทำงานเป็นหน้าจอสัมผัส
 • Includes one ergonomic desk and chair


X3000


Dynamic & Precise

The ITK-X3000 is North Star Imaging’s newest standard system. Whether you are inspecting small or large components, the X3000 is the best option for customers needing a compact system with unique capabilities generally available on a larger X-ray or CT system.


X-Ray System Specifications


SYSTEM CAPABILITIES

 • X-ray Energies from 10 kV - 240 kV
 • Geometric Magnification: >3000x
 • Overall Maximum System Resolution: ~500 nm
 • 19.5 in (50 cm) diameter x 24 in (61 cm) tall nominal part envelope


CT SOFTWARE

 • Reconstruct 3D models quickly using our 5-step guided wizard
 • Comprehensive acquisition, processing and archival program with user-friendly interface
 • High performance image processing and measurement functions
 • DICONDE compliant
 • Non-proprietary multiple image format
 • Computed Tomography acquisition module
 • 3D Computed Tomography reconstruction and visualization
 • Optional 4D Computed Tomography
 • Available with vorteX, subpiX, and mosaiX


X-RAY SOURCE

 • Voltage Range: 10 kV - 240 kV
 • Minimum Focal Spot Size: ~500 nm
 • X-ray Tube Types: Nano-focus, Micro-focus, Mini-focus
 • Optional dual tube head configuration


X-RAY DETECTOR

 • Digital X-ray Detector Types: Flat Panel (DDA)
 • Flat Panel Detector Size: Up to 16 in x 16 in (40 cm x 40 cm)
 • Grade Options: Standard, Premium, or ASTM


MANIPULATOR

 • Maximum Sample Weight: 75 lb (34 kg) standard
 • Manipulator Travel:
 • Vertical =24 in (61 cm)
 • Horizontal (x-axis) = 13 in (33 cm)
 • Rotation = 360° Continuous
 • Nominal part envelope: Diameter: 19.5 in (50 cm) Height: 24 in (61 cm)
 • Programmable motion control for automated scanning with image processing and archiving capabilities
 • *Also available in a standalone version


CABINET

 • External Dimensions: 103.5 in (263 cm) Wide x 51.9 in (132 cm) Deep x 79 in (201 cm) Tall
 • Weight: 9500 lb (4300 kg)
 • Cabinet Features: Cable access ports with cover, interior lighting, 32 in x 59 in (81 cm x 150 cm) powered sliding access door, safety light curtains
 • Steel/lead/steel construction
 • Meets or exceeds 21 CFR 1020.40 and EN 61010-2-091 2012
 • Touch screen operation
 • Includes one ergonomic desk and chair
แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด