เครื่องX-Ray CT รุ่น X3500 STANDALONE

รหัสสินค้า : 3500

ราคา

0.00 ฿


0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

เครื่องX-Ray CT รุ่น X3500 STANDALONE


Standalone Manipulator

เครื่อง X-Ray CT รุ่น X3500 ระบบ Standalone ไม่ว่าคุณจะตรวจสอบชิ้นส่วนขนาดเล็กไปถึงใหญ่ ด้วยระบบ Standalone ขนาดกะทัดรัด


X-Ray System Specifications


ข้อมูลจำเพาะ

 • พลังงาน X-Ray 10 kV - 240 kV
 • กำลังขยายสูงสุด : >3000x
 • ความละเอียดสูงสุดของระบบ : ~500 nm
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง 19.5 นิ้ว (50 เซนติเมตร) diameter x 24 นิ้ว (61 เซนติเมตร) tall nominal part envelope


CT โปรแกรม

 • สร้างโมเดล 3 มิติ อย่างรวดเร็ว
 • Comprehensive acquisition, processing and archival program with user-friendly interface
 • ประสิทธิสูงสุดในการสแกนและการวัดประสิทธิภาพสูงสุด
 • สอดคล้องกับซอฟแวร์ DICONDE
 • Non-proprietary multiple image format
 • สามารถคำนวนหน่วยการวัดได้
 • สามารถสร้างข้อมูลภาพข้อมูลแบบ 3D
 • Optional 4D Computed Tomography
 • สามารถใช้ร่วมกับซอฟแวร์ vorteX, subpiX, and mosaiX


X-RAY SOURCE

 • ช่วงแรงดันไฟฟ้า : 10 kV - 240 kV
 • กำลังขยายสูงสุด : ~500 nm
 • ประเภทของหลอดไฟ : นาโน-โฟกัส, ไมโคร-โฟกัส, มินิ-โฟกัส
 • Optional dual tube head configuration


X-RAY การตรวจจับ

 • ประเภทของเครื่องตรวจจับ : Flat Panel (DDA)
 • ขนาดหน้าจอตรวจจับ : Up to 16 นิ้ว x 16 นิ้ว (40 เซนติเมตร x 40 เซนติเมตร)
 • Grade Options: Standard, Premium, or ASTM


MANIPULATOR

 • น้ำหนักชิ้นงานสูงสุด : 75 ปอนด์ (34 กิโลกรัม) มาตรฐาน
 • ระยะการเคลื่อนที่ :
 • แนวตั้ง =24 นิ้ว (61 เซนติเมตร)
 • แนวนอน (แกน X) = 13 นิ้ว (33 เซนติเมตร)
 • การหมุน = 360° Continuous
 • Nominal part envelope: เส้นผ่าศูนย์กลาง : 19.5 นิ้ว (50 เซนติเมตร) ความสูง : 24 นิ้ว (61 เซนติเมตร)
 • สามารถตั้งโปรแกรมการเคลื่อนไหวของแกนได้อย่างอัตโนมัติ
X-Ray System Specifications


SYSTEM CAPABILITIES

 • X-ray Energies from 10 kV - 240 kV
 • Geometric Magnification: >3000x
 • Overall Maximum System Resolution: ~500 nm
 • 19.5 in (50 cm) diameter x 24 in (61 cm) tall nominal part envelope


CT SOFTWARE

 • Reconstruct 3D models quickly using our 5-step guided wizard
 • Comprehensive acquisition, processing and archival program with user-friendly interface
 • High performance image processing and measurement functions
 • DICONDE compliant
 • Non-proprietary multiple image format
 • Computed Tomography acquisition module
 • 3D Computed Tomography reconstruction and visualization
 • Optional 4D Computed Tomography
 • Available with vorteX, subpiX, and mosaiX


X-RAY SOURCE

 • Voltage Range: 10 kV - 240 kV
 • Minimum Focal Spot Size: ~500 nm
 • X-ray Tube Types: Nano-focus, Micro-focus, Mini-focus
 • Optional dual tube head configuration


X-RAY DETECTOR

 • Digital X-ray Detector Types: Flat Panel (DDA)
 • Flat Panel Detector Size: Up to 16 in x 16 in (40 cm x 40 cm)
 • Grade Options: Standard, Premium, or ASTM


MANIPULATOR

 • Maximum Sample Weight: 75 lb (34 kg) standard
 • Manipulator Travel:
 • Vertical =24 in (61 cm)
 • Horizontal (x-axis) = 13 in (33 cm)
 • Rotation = 360° Continuous
 • Nominal part envelope: Diameter: 19.5 in (50 cm) Height: 24 in (61 cm)
 • Programmable motion control for automated scanning with image processing and archiving capabilities
แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด